Alle samlinger
Fakturaer fra og kommunikation med Shoporama ApS
Hvorfor betaler jeg ekstra for MobilePay, Fraudfighter m.m.?
Hvorfor betaler jeg ekstra for MobilePay, Fraudfighter m.m.?

Kort forklaring til de ekstra gebyrer der er for MobilePay m.m.

Morten Vadskær avatar
Skrevet af Morten Vadskær
Opdateret over en uge siden

Har du din ePay, Bambora eller Quickpay aftale gennem Shoporama betaler du over dit abonnement det faste beløb. Men udover de faste beløb er der nogle ekstra udgifter som f.eks. et beløb pr. MobilePay transaktion, et beløb, hvis du benytter Fraud Fighter og beløb pr. transaktion, hvis du overskrider det månedlige antal transaktioner, der er inkluderet i din aftale.
Der er også ekstra beløb pr. betalingsanmodning. 

Disse bliver opkrævet særskilt ca. kvartalsvis.  

Besvarede dette dit spørgsmål?