Den mest gængse betalingsmetode i webshops er kreditkort og herefter MobilePay. Men særligt B2B shops ønsker at oprette en betalingsmulighed, der hedder "Fakturabetaling". Det gør du således. 

  1. Klik på tandhjulet

  2. Klik på "Betalingsgateways"

  3. Klik på "Opret ny betalingsgateway"

  4. Giv den et navn, f.eks. "Fakturabetaling"

  5. Vælg "Andet" i den dropdown, der hedder "Type"

  6. Klik "Gem"

  7. Vi anbefaler, at du sætter flueben i "Marker automatisk nye ordrer som betalte" for at undgå, at du overser en ordre.  

  8. Klik "Gem" igen.  

Fandt du dit svar?