Benytter du dig af flere shops og delt lager samt varer med varianter, er det vigtigt, at der er unikt SKU på alle varianter.

Hvis du f.eks. sælger en sko i str. 35, 36 og 37, så skal hver størrelse have et SKU. Ellers kan Shoporama ikke se, at det er str. 36, du har solgt. 

"Str. 36" kan jo sagtens hedde "Storlek 36" i din anden shop, så derfor har de brug for en fællesnævner / fælles nøgle, som Shoporama kan nedskrive lageret med én, når der er solgt en vare. Og denne fællesnævner er dit SKU.
Du kan tilføje dette SKU under produktet i fanebladet lagerstyring.

Fandt du dit svar?