Vil du kopiere et produkt, klikker du først på produkter.
Find det produkt, du vil kopiere. Sæt et flueben i det.
Scroll ned til masseredigering.
Sæt flueben i "kopier"
Scroll ned i bunden.
Klik på "Udfør masseredigering"
Dit produkt er nu oprettet. Det er som standard sat offline og det har fået canonical ID'et på det produkt, du har kopieret. 

Du kan se video af det her.
 

Fandt du dit svar?