Fra den gamle backend til ny backend

  1. Klik på dit navn øverst oppe i backend. 

  2. Sæt flueben i "Brug responsive admin tema?"

  3. Klik Gem

Fra den nye backend til den gamle

  1. Klik på dit navn øverst oppe

  2. Vælg "Almindeigt" i dropdown under Tema

  3. Klik Gem

Fandt du dit svar?