Fra den gamle backend til ny backend

  1. Klik på dit navn øverst oppe i backend. 
  2. Sæt flueben i "Brug responsive admin tema?"
  3. Klik Gem

Fra den nye backend til den gamle

  1. Klik på dit navn øverst oppe
  2. Vælg "Almindeigt" i dropdown under Tema
  3. Klik Gem
Fandt du dit svar?