Hvis du lægger 8 varer på lager og angiver en kostpris på 10,00, så vil dit varelager i Shoporama blive opskrevet med 8 x 10 = 80,00 kroner.
Hvis du lægger 8 varer på lager og ikke angiver en kostpris, kan Shoporama ikke gætte din kostpris, så dit varelager i Shoporama er 0,00 kroner værd. 

Hvis du så flere dage senere angiver en kostpris, så kan Shoporama ikke gætte, at du tidligere købte disse varer til netop denne kostpris og dit varelager er stadig 0,00 kroner værd. 

Hvis du så gerne vil have beregnet dit lagers værdi, bør du gøre følgende:

  1.  Gå ind under produkter og eksportér produkter som CSV fil

  2. Gå ind under lager og eksportér lager som CSV fil

  3. Flet de to dokumenter i et regneark

  4. Beregn kostprisen i regnearket

Fandt du dit svar?