Alle samlinger
Betalingsmetoder
Automatisk telefonnummer med i MobilePay
Automatisk telefonnummer med i MobilePay

Kan man automatisk få mobilnummer med over i MobilePay, så det er udfyldt? Ja – hvis du benytter Quickpay. Se her hvordan.

Morten Vadskær avatar
Skrevet af Morten Vadskær
Opdateret over en uge siden

Hvis kunden allerede har indtastet sit mobilnummer i dit check ud-flow og vælger kunden MobilePay og benytter du Quickpay, så kan nummeret automatisk bliver overført til betalingsvinduet. Dermed skal kunden ikke indtaste sit mobilnummer to gange. 

Måden du gør det på er følgende:

  1. Sørg for at være i den nye backend

  2. Klik på betalingsgateways

  3. Klik på blyanten ud for din MobilePay betalingsmulighed

  4. Sæt flueben i "Tilføj mobilnummer" allernederst (som på billedet herunder)

  5. Klik "Gem"

Voilá – brugerens mobilnummer er udfyldt, når de når til betalingen.  

Besvarede dette dit spørgsmål?