Da et produkt nemt kan optræde i flere kategorier, er du nødt til at ind under hver kategori for at ændre produktrækkefølgende.
Måden du gør det på er således:

  1. Klik på Navigation i toppen. Nu kommer alle dine kategorier frem

  2. Ud for den kategori, hvor du vil ændre rækkefølgen klikker du på ikonet med de tre vandrette streger længst til højre. 

  3. Nu kommer alle dine produkter frem. Du flytter rundt på dem ved at trække i pilene op og ned i venstre side. Du kan se videoen herunder. 

  4. Når du er færdig scroller du ned i bunden og vælger "OK". 

Fandt du dit svar?