Hvordan sætter jeg Google Shopping kategori ID på produkter

Du kan give dine produkter en Google Shopping kategori ID på to forskellige måder. Her kan du læse hvordan.

Morten Vadskær avatar
Skrevet af Morten Vadskær
Opdateret over en uge siden

Du kan tilknytte et Google Shopping kategori-ID til dine produkter på to forskellige måder:
Enten når du er inde at redigere produktet
Eller i produktoversigten, hvor du kan tilknytte ID'et til mange produter på én gang. Her gennemgår vi begge metoder.

Tilknyt shopping ID når du redigerer produktet

Vælg det produkt, du skal tilknytte ID på og klik på blyanten ud for det enkelte produkt.
Klik på fanebladet "Felter". Scroll lidt ned og her finder du feltet "Googlekategori". Hvis du allerede kender kategoriens ID, kan du blot skrive den ind. Kender du det ikke, kan du klikke på den grønne knap "Find". Her kan du søge i Googles kategorier. Hvis du f.eks. sælger kattemad, så kan du skrive "cat" og finde kategorien. Markér den og klik "Gem". 

Nu står der fire cifre i feltet "Googlekategori". Du kan nu blot klikke "Gem". 

Tilknyt shopping kategori ID til mange produkter

Hvis du kender kategori ID'en, så kan du gå ind i produktoversigten. Her markerer du de produkter, som du vil tilknytte ID på.
Så scroller du ned i bunden af siden og finder feltet "Googlekategori". Sæt ID'et ind og klik "Udfør masseredigering". Nu har alle produkterne dette kategori ID.Besvarede dette dit spørgsmål?