Vi understøtter MobilePay Checkout via Quickpay.

For at kunne bruge skal du gøre følgende:

Opret en betalingsgateway, eller rediger en eksisterende, og vær sikker på at der i betalingsmetoder står "mobilepay"

Marker feltet "Aktiver MobilePay Checkout" i den valgte betalingsgateway:

Sidste trin er at indsætte en knap i din shop til dine kunder. Det eneste knappen skal gøre at at submitte (via post) variablen 'invoice_address_selection' til /basket. Det kan gøres ved at indsætte følgende i basket.html indenfor din almindelige formular:

<input type="submit" name="invoice_address_selection" value="Betal med MobilePay Checkout"/> 

Hvis du i din template vil checke om din shop understøtter MobilePay Checkout kan du gøre det via denne metode:

<{if $webshop->hasInvoiceAddressSelection()}>
    Har MobilePay Checkpout
<{/if}>

Du kan også lade folk gå til betalingen fra fx also.html ved at indsætte en formular der submitter ovenstående til /basket. 

Bemærk: MobilePay Checkout ændrer grundlæggende ved hvordan dine ordreoplysninger indhentes. Shoporama modtager først informationerne om dine kunder når betalingen er gået igennem. Og vi kan ikke verificere de oplysninger, så hold ekstra øje med at kundernes oplysninger virker valide.  

Fandt du dit svar?