Det er muligt at vedhæfte en PDF til dine produkter. Det kan fx bruges til produktblad eller lignende. Det kan se ud på følgende måde:

Du indsætter det under fanebladet PDF når du redigerer dit produkt:

For at trække filinformationerne ud i dit tema skal du bruge getPDF() på produkt-objektet. Det indeholder variablerne filename, size og url. Eks:

<{assign var="pdf" value=$product->getPDF()}>
<{if $pdf->filename}>
<a href="<{$pdf->url|escape}>"><{$pdf->filename|escape}></a>
<{/if}>

Fandt du dit svar?