Alle samlinger
Indstillinger for webshoppen
Hvordan inddeler man egne feeds i flere sider?
Hvordan inddeler man egne feeds i flere sider?
M
Skrevet af Morten_Blinksbjerg_Nielsen
Opdateret over en uge siden

Hvis man bruger en landingsside til at bygge et feed har man en fil liggende i sit tema der bygger feedet. Den template bliver afviklet på samme måde som alle andre templates, og har derfor samme begrænsninger ift. hvor stor den må være, og hvor lang tid systemet må være om at bygge den. Derfor anbefaler vi at man inddeler sit feed i flere sider, som vil være hurtigere at bygge. Det gøres på nedenstående måde:

Eksempel på feed:

<{assign var="products_on_page" value=5}>
<{assign var="offset" value=$get.page*$products_on_page}>

<{assign var="count" value=0}>
<{assign var="products" value=$landing_page->getProducts($products_on_page, $offset, $count)}>

<xml>
<title><{$landing_page->getName()|escape}></title>

<products>
<{section name="i" loop=$products}>
<product>
<name><{$products[i]->getName()|escape}></name>
</product>
<{/section}>
</products>

</xml>

Ovenstående vil vise fem produkter på hver side, og de enkelte sider kan tilgås via:

/url-til-landingsside.xml?page=0

/url-til-landingsside.xml?page=1

/url-til-landingsside.xml?page=2

/url-til-landingsside.xml?page=3

Osv. ..

Besvarede dette dit spørgsmål?