Alle samlinger
Alle de andre spørgsmål
Opsæt Daisycon tracking på din side
Opsæt Daisycon tracking på din side

Kodestump til at implementere Daisycon konverteringssporing på din webshop

Morten Vadskær avatar
Skrevet af Morten Vadskær
Opdateret over en uge siden

Hvis du benytter Daisycon affiliate marketing, så får du en stump kode fra dem. Her er en vejledning i, hvordan du tilpasser den, så den passer til din side.

Koden skal ind på /thanks.html og det skal du have en udviklingskyndig til at gøre. Det tager 2-3 minutter.

Koden du skal implementere, ser ca. sådan ud

<!-- START PIXEL CODE //-->
<img src="https://jdt8.net/t/?ci=15437288&a=[amount]&ti=[transaction_id]&r=[revenue]&pn=[description]&iv=[description_internal]" style="border: 0; height: 1px; width: 1px;" alt="" />

<script type="text/javascript">

(function(d){var a,b,c;if(/comp|inter|loaded/.test(d.readyState)){return _a();}d.addEventListener('DOMContentLoaded', _a);

function _a(){setTimeout(function(){a=d.getElementsByTagName('img');for(b=0;b<a.length;b++){try{if(/[s|c]i=/i.exec(

a[b].src)&&(!a[b].offsetHeight||a[b].offsetHeight<1)){c=d.createElement('img');c.height=c.width=1;c.id='news';

c.className='net';c.src='//'+Math.round(+new Date()/83000)+'.'+c.id+'tat.'+c.className+'/ab/'+a[b].src.substring(

a[b].src.indexOf('?'),a[b].src.length)+'&v3';d.body.appendChild(c);}}catch(e){}}},100)}})(document);

</script>

<!-- END PIXEL CODE //-->

Dét, du skal ændre her er

[amount]

[transaction_id]

[revenue]

[description]

[description_internal]

Der ud over skal ud have lidt ekstra smarty kode ind. Så dit kodeeksempel kommer til at se sådan ud:

<{if $order}>
<!-- START PIXEL CODE //-->
<{math assign="temp" equation=x*0.8 x=$order->getPrice()}>
<img src="https://jdt8.net/t/?ci=15437288&&a=<{$temp|number_format:2:".":""}>&ti=<{$order->getWebshopOrderId()}>&r=<{$order->getPrice()|number_format:2:".":""}>&pn=Din-webshop&iv=Din-webshop" style="border: 0; height: 1px; width: 1px;" alt="Daisycon Affiliate Marketing" />

<script type="text/javascript">
(function(d){var a,b,c;if(/comp|inter|loaded/.test(d.readyState)){return _a();}d.addEventListener('DOMContentLoaded', _a);
function _a(){setTimeout(function(){a=d.getElementsByTagName('img');for(b=0;b<a.length;b++){try{if(/[s|c]i=/i.exec(a[b].src)&&(!a[b].offsetHeight||a[b].offsetHeight<1)){c=d.createElement('img');c.height=c.width=1;c.id='news';
c.className='net';c.src='//'+Math.round(+new Date()/83000)+'.'+c.id+'tat.'+c.className+'/ab/'+a[b].src.substring(a[b].src.indexOf('?'),a[b].src.length)+'&v3';d.body.appendChild(c);}}catch(e){}}},100)}})(document);
</script>

<!-- END PIXEL CODE //-->
<{/if}>

Bemærk: Du har sikkert en unik url i din src på <img> elementet. Så du kan ikke helt copy paste koden herover.

Besvarede dette dit spørgsmål?